Faaliyet Alanlarımız

 • ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
 • ÇATI VE BİNA BİLEŞENLERİ
 • ÖZEL PROJELER
 • KONVEYÖR HATLARI
 • BUNKER & MEKANİK PLENT
 • TOZSUZLAŞTIRMA VE FİLRE
 • BİTÜM VE STOKLAMA TESİSLERİ
 • BORULAMA VE TASARIM
 • HONEYCOMB - RÜZGAR TÜNELİ
 • HEAT EXCHANGER
 • ACOUSTİCALLY TREATED TURNİNG VANES
 • HONEYCOMB FLOW STRAIGHTENER
 • FLOW CONDITIONING SCREENS
 • PURGE FLAP SYSTEM
 • TEST HALL BREATHER
 • MAİNTENANCE PLATFORM
 • FİXED CONTRACTİON
 • HALL ACCESS DOOR
TOP